Ga naar de inhoud

De Horeca Fuik Bijeenkomst

  • Nieuws

In de Zuiderkerk was woensdag 14 september de inspraak- / informatieavond nieuw Stedelijk beleidskader horeca en terrassen. Een bomvolle zaal in het centrum van Amsterdam. Niet onverwacht voor een onevenredig zwaar belast gebied met horeca en tijdelijke terrasuitbreiding. Een bijeenkomst voor iedereen, voor ondernemers en mensen die werken in Centrum, maar zeker voor bewoners, want de gemeente vergat die overduidelijk te betrekken bij het opstellen van het glossy concept. Feitelijk bleek de zaal vol te zitten met ondernemers, die geen tegenspraak dulden.

De nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur Centrum, Alexander Scholtes (D66), opende het zendwerk van de gemeente. Gevolgd door een lange presentatie van de ideeën van het college. Pas op het eind mocht het publiek reageren.

Bewoners
Een bewoner merkte op dat “we in een fuik gedreven worden”. Geen weg terug. Er moet en zal verterrast worden en de horeca moet ruimbaan krijgen. Uit niets blijkt dat in het concept rekening gehouden is met bewoners die overlast ervaren van terrassen, de zaken zelf, of van hun klanten.

Bewoners gaven aan dat het weggeven van de openbare ruimte tegen een grijpstuiver (minder dan € 1.000,-, bestaande uit leges voor de vergunning en precario) uit den boze is. Ze worden permanent gehinderd bij het lopen op de stoep, worden zelfs verdreven naar de rijweg. Dat maakt deze stad echt niet inclusief. Dan is het niet vreemd dat de door de gemeente zo gewenste reuring vooral komt van bewoners die klagen.

Een bewoner benadrukte dat horeca geen onderdeel is van de essentiële economie. Een ander gaf aan geen problemen te hebben met de eenmanszaak, die betrokken is met de buurt en de leefomgeving, maar wel met “investeerders”, die de heleboel voor de winst aan hun laars lappen.

Horeca Fuik Bijeenkomst in de Zuiderkerk

Geluidsoverlast
Veel bewoners vroegen aandacht voor geluidsoverlast. Een bewoner gaf aan dat in andere (Europese) steden permanent geluid gemeten wordt. Zowel binnen als buiten. De ambtenaar bleek niet echt antwoorden te hebben.

Ze zal ook niet de hoogte zijn van geluidsmetingen gedaan in de Leidsepleinbuurt en op het Marie Heinekenplein. De metingen werden gedaan via het project Amsterdam Sounds van de Waag. Voortgekomen uit de “overnachting” van de ombudsman in de Urban Jungle (het Leidseplein). De gemeente participeerde zelfs in het project. Daar werd al jaren geleden als voorbeeld Barcelona genoemd, die na metingen terrassen om 22:00 uur sloot! Ook in de zomer. Gedaan voor bewoners. Maar ja, dat is een andere afdeling en aan een integrale aanpak heeft deze gemeente een broertje dood. Liever: verdeel en heers.

Handhaving
De beleidsambtenaar op het podium wees op de mogelijkheid om “te melden”. Een papieren werkelijkheid, een lachertje. Zeker als er achteraf door de handhaving steevast van nachtelijk overlast “NIETS geconstateerd” wordt om een uur of 11 in de ochtend…

Alles staat of valt met handhaving, waar de optredende ambtenaar verontschuldigend meldde dat handhaving niet overal aanwezig is, duur is en het effect miniem. Meldingen van overlast zonder sancties zijn loos. Sluit zaken na 2 overlastmeldingen. Dat brengt de ondernemer heus wel in beweging. Het vertrouwen van burgers in de overheid is al tanende. En de huidige handhaving helpt dus niet.

Beleid
Een bekende data-analist vroeg naar de onderbouwing van dit nieuwe beleid. Hij merkte op dat cijfers, de feiten, niet klopten. Zo heeft de gemeente de vergunningverstrekking niet op orde en cijfers zijn gewoon slecht te vinden. Aanwezige ondernemers belette hem verder te spreken. Zijn geluid was duidelijk niet gewenst.

Vragen over hoe dit voorstel past bij de andere regels over de inrichting van de openbare ruimte bleven onbeantwoord. Ook de verhouding tot de ideeën in het nog steeds niet behandelde voetgangersbeleid.

Ondernemers
De stroom aan onhebbelijkheden van horeca en frustratie geuit door bewoners ontlokte bij een duidelijk jonge onderneemster het beklag dat bij deze bijeenkomst alleen maar oudere bewoners aanwezig zijn. Volgens haar genieten jongeren wel. Maar die jongeren komen hier niet en reageren volgens haar ook niet schriftelijk met een zienswijze. Het korte termijn denken ten top, onhebbelijk en discriminerend. Zo kennen we ze weer. De stoep volzetten, niet letten op hun gasten en dan zeiken dat er weer geklaagd wordt.

En uiteraard merkte een zelfzuchtige ondernemer op dat als er een zaak zit en bewoners later daar komen wonen, deze dan niet mogen klagen. Onnadenkend, want overlast is overlast, voor nieuwe en huidige bewoners. Een andere ondernemer legde de schuld gewoon bij bewoners die maar niks aan ramen met enkel glas deden. Echte sympathie wek je daarmee niet op. Dat bewoners murw zijn gemaakt door de gemeente en de houding van ondernemers, en zelfs door hen geïntimideerd worden, is niets nieuws. Op de vraag waar hij dan als ondernemer woont, werd geen antwoord gegeven. Zal niet boven “zijn zaak” zijn.

Mocht u in een buurt wonen omgeven door veel horeca dan kunt u uw lol op. Jaarlijks mogen horecazaken 2 live muziek events houden zonder vergunning, alleen een melding is voldoende. 14020 wenst u welterusten en morgen weer gezond op!

Schriftelijk inspreken kan nog tot en met 13 oktober: https://www.amsterdam.nl/ondernemen/horeca/inspraak-nieuw-stedelijk-beleidskader/