Ga naar de inhoud

Een ode aan de dwarse Amsterdammers

  • 14

U zult denken, ja das logisch, nummer veertien en nultwintig, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Maar eigenlijk is er nog een veel grotere verbondenheid.

Johan was een enorme dwarsligger.

De Amsterdammers achter deze website zijn dat ook.

Allemaal dwarsliggers uit de praktijk die proberen zaken te verbeteren.

Dwarse Amsterdammers die het beste voor hebben met onze stad en hun mening niet onder stoelen of banken steken.

Veel tijd en energie steken ze erin en dat allemaal voor de kat z’n viool.

Dwarse Amsterdammers die keer op keer betweterige bestuurders het vuur aan de schenen leggen.

Juist deze Amsterdammers worden afgeschilderd als zeikerds. Het klagen moet immers gebeuren via een eigen gemeente “protocol”. Als je na een redelijke termijn vraagt wat de status van de melding is, blijkt dat er om onduidelijke redenen geen update is. De bewoner wordt afgescheept met een muur van vriendelijke medewerkers die keer op keer aangeven “het door te zullen geven”.

En als je mag meepraten, “het …..participeren….”, dan kom je van een koude kermis thuis. Een grote hoeveelheid dure voorlichters en ingehuurde communicatieadviseurs doet net of ze je aanhoren. Na uitvoerige “consultaties” en met de inzet van de “Mentimeter” (een oncontroleerbare online peiling waar menig casino trots op zou zijn) blijkt telkens weer dat de plannen niet aangepast zijn.

En mocht het iemand toch lukken door te dringen tot “het bastion van de Stopera” dan aarzelt de Stopera niet en huurt de duurste zuidas advocaten in om je van repliek te dienen.

Bewoners blijven gefrustreerd achter, terwijl de participatie karavaan het volgende klusje kapot participeert.

Of de marktkooplui van het Waterlooplein, die na renovatie en recente heropening rapporteerde aan de Ombudsman in een felle brief dat de kennis van de kooplui niet “gebruikt” werd! Het is tenslotte hun markt en hun werk, maar toch wisten de ambtenaren het beter en gaan op hun eigen regenteske manier verder.

Johan gooide de hele bestuurscultuur bij Ajax om, meer mensen uit de voetbalpraktijk erin, de rest kon wieberen.

En met resultaat.

Het zou mooi zijn als 14020 de huidige bestuurscultuur in Amsterdam ook om kan gooien, als je niet schiet, scoor je nooit.

Dit was mijn eerste en zeker niet mijn laatste hiero bij 14020.

Ewart Tamminga