Ga naar de inhoud

Het Lege Spaarvarken

Bijdrage: Nico van Gog.

Afgelopen week was er weer een raadsvergadering. De raadszaal zelf is verworden tot een theatrale feestzaal, een soort theater van de lach. Het College bestaat uit de edelfiguranten en de oppositie uit de gewone figuranten. Halsema is de enige echte actrice waarvan ik nu al weet dat ze van ze lang zal ze leven nooit in aanmerking zal komen voor het Gouden Kalf. Trouwens ze heeft maar 45K volgers op haar schreeuwende Instagramaccount. Dat is nog geen 5% van het totaal aantal inwoners van Amsterdam. Een B-actrice heeft er 10 keer zoveel. Dus dat Kalf gaat hem echt niet worden.

Ook waren er nog 2 geheime agendapunten. Dan moeten de pers en eventuele toeschouwers de raadszaal verlaten. De geruchten zetten in op een Woke Orgie van GroenVerkeerd. Of het waar is weet ik niet, het zijn maar geruchten. Misschien valt het wel onder de noemer Kerntaak!

De hoofdmoot van de feestelijke bijeenkomst was de voorjaarsnota. Die valt onder Hester van Buuren PvdA-wethouder van het lege spaarvarken. Gelukkig kan ze het varken af en toe bijvullen van de erfpacht opbrengsten. U wist het misschien nog niet maar Amsterdam heeft tegenwoordig erfpachtvluchtelingen die massaal de stad ontvluchten, anders dreigt er een faillissement voor deze gezinnen en worden ze op straat gezet.

Hester heeft nog wat centjes bij elkaar gesprokkeld en die gaat ze gebruiken voor verbinding van het volk in Z-O, N-W en N.

Zuid-Oost
In Z-O komt een OBA Next. De OBA-vestiging in Zuidoost wordt volgens het recentste persbericht van de OBA helemaal uitgerust als bibliotheek van de toekomst. De zoveelste “vernieuwing” van het Bibliotheekconcept. In Noord is net het verbouwde OBA filiaal heropend en is veranderd van klassieke bibliotheek met boeken tot een buurthuis. Bij die opening gaf Wethouder Moorman tegenover AT5 toe dat:

“44 procent van de kinderen nooit meer een boek leest, terwijl het zo goed is voor je ontwikkeling en ook zo leuk. We hebben ook te maken met een steeds groter percentage laaggeletterdheid. De kansen in je leven worden daardoor kleiner. De bieb kan daarin een belangrijke rol spelen.”

Bibliotheken hebben o.a. de wettelijke taak de leesbevordering te stimuleren en het laten kennismaken met literatuur. Zijn ze wel effectief in de aanpak van laaggeletterden? Het is ook nog niet eens de enige partij op dat vlak. Niet in de laatste plaats is het een taak van het onderwijs. Het zou mij niet verbazen dat de verwatering van de klassieke uitleenfunctie van de bibliotheek ten faveure van al het hippere aanbod, de reden is dat kinderen nooit meer boeken lezen.

Het steeds weer heruitvinden tot hetzelfde (Hip & Chill), maakt de OBA’s tot een bodemloze put waar de gemeente miljoenen euro’s subsidies in stopt.

Op 07.07.07 en “toevallig”, de verjaardag van de toenmalige directeur, is de OBA aan het Oosterdok geopend. Neergezet als een gebouw met een openbaar karakter, waar boeken bewaard worden, waar mensen elkaar ontmoeten, ontspannen en met elkaar omgaan of discussiëren. In 2018 is daar ingrijpend verbouwd om het gebouw aan te passen “aan het veranderende gebruik”. Er zou behoefte zijn aan meer studieruimte, voor zowel groepen als individuele leerders. Er kwam een tweede presentatiezaal en ja hoor de horecafaciliteiten werden uitgebreid.

De OBA’s die ik de afgelopen tijd bezocht draaien mede op horeca (UWAH), een belangrijke bron voor inkomsten. Ook in Noord was de huidige OBA-directeur in zijn nopjes over “de aangebouwd kas” dat een buurtcafé is. Horeca dus. De bibliotheek, van oorsprong bedoeld om de arbeidersstand te verheffen, gaat richting plat consumeren.

De OBA bij het CS heeft zelfs 3 horecazaken. Verhuren zalen en kantoorruimtes aan wat bedrijven, o.a. AT5, die daar sinds kort ingetrokken is. Jammer dat AT5 wegging uit NW, juist het stadsdeel dat cultuur nodig heeft volgens Meliani, wethouder toneelstukjes.

Hieronder de OBA in de Hallen West. Daar kom ik regelmatig voorbij. De horeca loopt als een tierelier en de boekenuitleenzaal is leeg. Dat zal natuurlijk niet altijd zo zijn maar wel veelzeggend.

Er gaat veel subsidie naar de stichting OBA. In feite is dit ook subsidie voor verkapte horeca.
Dit jaar 2023 krijgt de stichting OBA Amsterdam van de gemeente ruim 26 miljoen euro en dat is periodiek. Voor extra projecten krijgen ze voor dit jaar ruim een half miljoen euro.
De bezoldiging van directeur Berendse was in 2022, 184.530 euro.
We zijn natuurlijk niet tegen een bibliotheek die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Maar om horeca indirect te subsidiëren daar zet ik vraagtekens bij!

OBA de Hallen West

Volgens mij is het handig om in Z-O ook te investeren in speurhonden die een goeie neus hebben voor coke, kogels, granaten en scherp bestek. Kijk dat is een Kerntaak, maar daar is Halsema niet zo van.

Het laatste nieuws gisteren in het journaal. In Amsterdam zijn er afgelopen jaar 46 explosies geweest, in Rotterdam 50+ volgens de politie. Amsterdam doet dus niet echt onder voor Rotterdam.

Nieuw-West
In N-W heeft Hester 100 miljoen Euro gereserveerd om een blok beton te laten afzinken in de Sloterplas. Bovenop dat blok komt de naam de Nieuwe-Nieuwe Meervaart te staan. Ha nu denkt u natuurlijk, maar we hebben toch al een theater, de Nieuwe Meervaart? Dat klopt, maar GroenVerkeerd wethouder en cultuurknuffelaar Meliani heeft in het verleden bedacht dat de Nieuwe Meervaart ververst moet worden.

Meervaart bestaat sinds 1977 en werd in 1999 grondig verbouwd, waarbij het oorspronkelijke gebouw tot op het skelet werd gestript. De bedoeling is dat dat theater wordt gesloopt. Op die plek komt een hotel, want dat hebben we nog niet in Amsterdam. Het is dan niet zo duurzaam van Hester als ze over de Nieuwe-Nieuwe Meervaart zegt: “Die 97 miljoen euro investeer je in vastgoed. Dat zet je neer voor 100 jaar als het goed is”.

Trouwens die Meliani smijt hobbymatig met miljoenensubsidies of haar leven er vanaf hangt. Elke ruimte waar iemand een borrel verkoopt en waar een singer-songwriter zijn liedje doet, komt in aanmerking voor subsidie die u en ik betalen. Dit allemaal voor verbinding van het volk. Horeca verbindt.

Die bijna 100 miljoen die Hester reserveert daar geloof ik niet in. Elk megalomaan project dat de gemeente uit haar mouw schudt, komen in de regel 10-tallen miljoenen bij. De gemeente heeft daarin een slecht CV. Ik zelf hou het op 150+ miljoen.

De Nieuwe-Nieuwe Meervaart in de Sloterplas

Het is natuurlijk krankzinnig dat de familiepartij PvdA 100-150 miljoen letterlijk en figuurlijk in het water gooit, terwijl er al een Meervaart staat. In een stad waar zoveel armoede, leerachterstand en de voedselbankenrijen langer zijn dan de TikTok-rijen. Waar bewoners amper hun energierekening kunnen betalen en scholen zelf ervoor zorg dragen dat er een belegde boterham is voor de kinderen.
Ze zijn er nog trots op ook.

Juist dan zijn er nog een aantal kerntaken waar het geld beter aan besteed kan worden, bijvoorbeeld: onderwijs, jeugdzorg, politie, huizen, ov, kades en handhaving.

Noord
De verbinding van het volk in Noord zit in het feit dat er besloten is een fietsbrug te realiseren, daar is 100 miljoen voor gereserveerd. De totale kosten van de brug zal richting de 300 miljoen gaan. De brug zou dan in 2032 operationeel moeten zijn, is de inschatting.

Fietsbrug over het IJ: Art Impression Urbanism Architecture Elements

Hier de link van een kleine samenvatting van de voorjaarsnota.
Hier de link van de uitgebreide voorjaarsnota.

Geloof niet alles wat erin staat, want verderop in het jaar kan er nog van alles bijgesteld worden. De voorjaarsnota geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar.