Ga naar de inhoud

Onverwachts bezoek van collega boeren

De boeren van de feestcollege boeren, Groenlinks, D66 en PvdA, kregen gisteren in de namiddag onverwacht bezoek van de collega’s tractorboeren op de Dam. Ze hebben in ieder geval één ding gemeen, het slopen van natuur en biodiversiteit. Er is wel een verschil, de tractorboeren doen het openlijk en de college boeren doen het gluiperig. We hebben het dan over de evenementen vergunningen.

Gisteren schreven wij er al over, zie deze link. Hoe flikken ze dat nou op Amstel 1, het slopen van parken, natuur en biodiversiteit. Daar hebben ze een trukendoos voor onder aanvoering van boerin Halsema en het evenementenbureau van de gemeente. Bewoners worden nergens in betrokken, zoals gewoonlijk. Die zijn afhankelijk door het checken van vergunning aanvragen en besluiten. Daar zit de clou, de besluiten worden vlak voor de evenementen gepubliceerd, of daarna.

Realiseer dat op moment van publicatie, de evenementenondernemers dan al bezig zijn met de opbouw. Dat betekent dat naar de rechter gaan door bewonersgroepen of belanghebbenden, niet mogelijk is vanwege het tijdspad. Normaliter moet een besluit 6 weken voor het evenement gepubliceerd worden. Er is nog wel een mogelijkheid naar de voorzieningsrechter te gaan om een voorlopige voorziening aan te vragen, de ervaring leert dat de rechter dit te allen tijde afwijst vanwege het economisch belang, want ze zijn al bezig met de opbouw en organisatie. Ook speelt steeds mee: de discretionaire bevoegdheid van hoofdboerin Halsema.

Bewoners staan dus met hun handen in het haar, er valt niets te halen en moeten het maar over zich heen laten gaan. Zo werkt het democratisch onvermogen op Amstel 1 onder leiding van wethouder democratie Rutger Groot Wassink van Groenlinks. Hij kreeg voor de verkiezingen landelijke bekendheid door zijn agressieve optreden in een televisie programma en viel door de mand.

Hieronder nog een filmpje hoe na afloop van een evenement het Westerpark eruit ziet. Mede door blunders van Stadsdeel West, duurde het toen een jaar voor het weer enigszins hersteld was. Nu na corona begint binnenkort het slopen weer opnieuw.