Ga naar de inhoud

Pakhuis de Zwijger van de GroenLinksfamilie

  • Nieuws

Onderzoek en bijdrage: Nico van Gog
Twitter: https://twitter.com/NicovanGog
Twitter: https://twitter.com/14020TV


Het Parool kwam afgelopen weekend met een uitstekend artikel en onderzoek van Anna Herter en Bas Soetenhorst over de werknemers van het GroenLinksbolwerk Pakhuis de Zwijger, die zich daar al jaren onveilig voelen. Het personeel wordt al jaren geterroriseerd door directeur Egbert Fransen. Naar wij hebben vernomen is het een Bokito-mannetje. Het andere directielid is Hester Tiggelhoven en laten die nu toevallig partners van elkaar zijn. Het Parool artikel is hier terug te lezen.

Nu denk je misschien gekker gaat het niet worden – maar er is meer aan de hand! GroenLinksclubhuis Pakhuis de Zwijger is een dure subsidie hobbyclub van GroenLinks, het kan niet op, je hoeft je vinger maar op te steken en wethouder Touria Meliani, ook toevallig GL die over cultuur gaat, maakt nog een miljoentje extra over, geen probleem, allemaal centjes van bewoners, waar de GroenLinksfamilie dan weer gestuurde bijeenkomsten en debatten in elkaar van frutselen. Allemaal om het Amsterdamse GL-electoraat te bevredigen met veel onzin en leugens. Alles natuurlijk bedacht, ge-script en gestuurd vanuit de GL-gelederen.

In 2018 heeft GroenLinks Servaz van Berkum, politiek medewerker van GL die tot dan toe statenlid Haarlem was, naar het GL familie clubhuis gedirigeerd en hij werd hoofd development, een strategische plek in het GL-clubhuis.

Maar er is nog een andere GroenLinksfamilie die daar aan het roer staat, dat is Natasja van den Berg, Programma Strateeg in het GL-clubhuis en haar partner Kees Vendrik die kind aan huis is in het clubhuis, Kees is een soort wasmachine voor GL die alles groen wast wat maar groen te wassen valt, zie deze link.

Ze komen ook toevallig beiden uit de politieke arena van GroenLinks in Den Haag.

Even terug naar Natasja van den Berg. Natasja is, ook weer toevallig, oprichter en senioradviseur van het bedrijf Tertium wat in het Latijn betekent ‘de derde’, hoe toepasselijk kan het zijn! Tertium (Dé specialist op het gebied van (inwoners) participatie) doet veel werkopdrachten/projecten (het verdienmodel) voor o.a. de gemeente Amsterdam, de lijntjes zijn kort en de netwerkcorruptie vloeit weelderig. Groenlinks helpt GroenLinks is het motto. Een vaag bedrijf dat in GL participatieprojecten doet, waar ze eigenlijk niet zo goed in zijn. Je wordt in de maling genomen waar je bij staat. Hieronder enkele opdrachten die het GroenLinks bedrijf Tertium voor de gemeente Amsterdam en heeft uitgevoerd:

En ook nog deze projecten:
Workshop Openbare Ruimte Marktkwartier
Weespers over het programma-akkoord van de bestuurscommissie
The Amsterdam Conference on Tolerance
Weespers en schone energie
Participatiestrategie Modernisering Volkstuinen

In 2019 organiseerde het clubhuis ‘We make the City’, een soort feest van netwerkcorruptie die zijn weerga niet kent. Wethouder Touria Meliani maakte hiervoor een miljoen Euro subsidie over. Er werd een stichting in het leven geroepen voor WMTC waar natuurlijk een paar bestuurlijke koppen in moesten passen. Volgens gegevens van de KvK werden er 3 bestuurders benoemd en 1 van de bestuurders is Kees Vendrik, heel toevallig de partner van Natasja zoals eerder genoemd. Het familiegraaiparadijs van GL, voor een groot gedeelte aan het subsidie-infuus, draait dan op volle toeren.

Wat dan wel weer grappig is of eigenlijk niet is dat uit de stukken blijkt dat het Bokitomannetje directeur Fransen de gevolmachtigde is van de stichting, zo blijkt uit de oprichtingsakte. Fransen is overal waar wat te halen valt.

Tot onze verbijstering werd er in 2018 nog een familielid Fransen toegevoegd bij het We Make The City-gebeuren. Dat was Zep Fransen, de zoon van Fransen, die natuurlijk ook mee moest zuigen van de subsidieruif. Het kan niet op allemaal.

Egbert Fransen die bijna zijn hele leven aan het subsidieinfuus hangt heeft goed geboerd de laatste decennia. Hij heeft ook nog een holding. Arno Wellens schreef over zijn financiële status en heeft het uitgezocht:

“Directeur Egbert Fransen van Pakhuis de Zwijger pakt € 2.549.375,00 met slavernij en kunstsubsidie”.
Hier de link.

Het GroenLinksclubhuis heeft in ruim 4 jaar tijd 4 miljoen Euro subsidie gekregen, dat is inclusief 1 miljoen Euro voor We Make the City en 321.000 Euro voor de zwaar weer regeling corona.

Bron: Gemeente Amsterdam

Inmiddels heeft Pakhuis de Zwijger van de GroenLinks-familie de volgende mededeling op de site geplaatst:

“De Raad van Toezicht van Stichting Pakhuis de Zwijger heeft naar aanleiding van een artikel in Het Parool van zaterdag 4 maart besloten onderzoek in te stellen naar de veiligheid op de werkvloer. Het directieteam heeft besloten terug te treden tot nader order om ruimte te scheppen voor dit onderzoek en om alle medewerkers van Pakhuis de Zwijger de kans te geven in deze periode onbelast door te gaan met hun mooie werk”.
Hier de link.

Maar wie zitten eigenlijk in de raad van toezicht & bestuur bij het clubhuis? Het is niet te hopen dat deze raad zelf een onderzoek gaat doen naar Fransen en de netwerkcorruptie die daar nu dus bij komt na dit artikel! Vanzelfsprekend moet er een extern en onafhankelijk bureau ingeschakeld worden.

In de raad van toezicht & bestuur zitten de volgende personen als onbezoldigd medewerkers: Maurits Groen, Lars Boering, Amma Assante en Marjan Minnesma, directeur Urgenda. Met deze laatste, Marjan Minnesma, hebben wij moeite. Marjan is degene die sinds jaar en dag alles glad strijkt voor GroenLinks en dat stopt ze niet onder stoelen en banken. Marjan is, zeg maar, het aangenomen kindje van GroenLinks en dus ook familielid. Marjan is degene die zich regelmatig uitspreekt in de pers dat je GroenLinks moet stemmen, zie o.a. deze link.


Hieronder de raad van toezicht met Directeur-bestuurder Fransen, Fransen is wél inmiddels verwijderd – volgens de website van het GroenLinks clubhuis.

Hoe nu verder? Tijd dat Pakhuis de Zwijger ontmanteld wordt en alle luizen naar huis gestuurd worden. Omdat er op grote schaal figuurlijk geprostitueerd word met netwerkcorruptie in het GL-clubhuis heb ik een mooie oplossing voor Halsema die voor de hand ligt. De boel strippen en maak er een Erotisch Centrum van. Bouw er 100 peeskamertjes, besteed het uit, huur wethouder Reinier van Dantzig D66 in, die heeft waarschijnlijk nog wel een mannetje die dat zwart wil doen zonder vergunning. Laat wel de horecaruime in takt en alle bewoners van Noord, Zuid en de EMA zijn gelukkig, iedereen blij en een probleem minder voor Halsema.
Een naam hebben we ook al, ‘Pakhuis de Pezer’.

Wordt vervolgd!
Andere private belangen uit de innovatieve belangenfabriek Amstel 1

Wethouder van Dantzig en integriteit!

Wethouder van Dantzig en integriteit!

3 april 2023

Wethouder van Dantzig D66 van Wonen, Grond en Ontwikkeling en Groen. Tevens eigenaar van drie horeca zaken waarvan o.a. de Vondeltuin in het Vondelpark, huisjesverhuurder en een familie vastgoed portefeuille. Inmiddels weten we dat van Dantzig in 2017 een cadeautje…

Die Daantje Felyx toch!

Die Daantje Felyx toch!

19 februari 2023

Daan Wijnants Head of Public Affairs Felyx Daan Wijnants, VVD raadslid gemeente Amsterdam, inmiddels ex voorzitter van het Presidium want hij moest van zijn partij aftreden door een voorval. De reden was het uitlokken van een mie-toetje, waarbij het vuile…