Ga naar de inhoud

Solid Grooves had ook een omgevingsvergunning voor 7500 bezoekers

  • Nieuws

Bijdrage: Nico van Gog.

Op 28 mei dit jaar vond het *risico evenement Solid Grooves plaats aan de Donauweg 11A in Amsterdam Westpoort. Het liep daar verschrikkelijk uit de hand met als gevolg dat de 21-jarige Jimmy Schepers overleed aan de gevolgen van messteken. Een drama voor de familie Schepers.

Er is veel over geschreven door het Parool, AT5 en andere media. Er is veel te lezen wat er fout is gegaan. Vooral gewezen wordt naar fouten van de festivalorganisatie genaamd Apenkooi DW11 Concepts. Volgens Het Parool zijn er 2400 tickets illegaal meer verkocht dan de vergunning. Het totaal zou dan op 7400 bezoekers komen. Het wantrouwen van Burgemeester Halsema komt met name door het feit dat er voor Solid Grooves bijna 2500 meer kaarten zijn verkocht dan vergund. Aldus Het Parool.

Volgens mij klopt dat niet helemaal en ligt het genuanceerder om onderstaande redenen. Was het wel illegaal is de vraag!

In het Gemeenteblad van Amsterdam staat dat de omgevingsvergunning aan de festivalondernemer is verzonden op 26 mei (2 dagen voor het evenement). In de originele omgevingsvergunning staat: “Het college van burgemeester en wethouders besluit aan Van Holland namens DW11 Concepts B.V. een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van gronden in strijd met bestemmingsplan ten behoeve van het evenement ‘Solid Grooves Festival’, op 28 mei 2023 op de locatie Donauweg 11A (1043 AJ) te Amsterdam, met naar schatting 7500 bezoekers op het drukste moment. De opbouw van het evenement begint op 22 mei 2023 en de afbouw eindigt op 31 mei 2023.”
Ondertekend door Burgemeester Halsema en gemeentesecretaris Peter Teesink.

Op diezelfde dag is volgens de regelgeving nog een vergunning, de evenementenvergunning zelf, verzonden naar de festivalondernemer voor 4999 bezoekers op het drukste moment. Dan maakt het stadsdeel Nieuw West een fout in de publicatie en meldt dat het om 6600 bezoekers gaat op het drukste moment. Kortom, fout op fout op fout.  

Waarom Halsema en Teesink in de omgevingsvergunning toestemming hebben gegeven voor 7500 bezoekers is een raadsel. In de regel is het zo dat er ook een adviesstuk van een beleidsmedewerker bij zit, voordat Halsema en Teesink hun handtekening zetten.

Het zou een vergissing kunnen zijn van Halsema en Teesink maar wel een blunder van formaat. Het is niet niks wat zich daar heeft afgespeeld!

Bovendien is er al op 8 mei een veiligheidsadvies gemaakt door de GHOR. De GHOR is onderdeel van de veiligheidsregio en maakt ook adviezen voor *risico-evenementen. De GHOR gaf advies dat er max 4999 bezoekers kunnen worden toegelaten bij Solid Grooves.

4999 lijkt een raar getal. Dit heeft met het bedrag te maken die de festivalondernemer moet betalen aan de gemeente voor de aanvraag. Tot en met 4999 betaald de ondernemer € 7.540,90. Vanaf 5000 tot 10.000 bezoekers hangt er een prijskaartje aan van € 12.568,10.

Het OM (Openbaar Ministerie) is op dit moment bezig met een strafrechtelijk onderzoek. Er zal een rechtszaak komen. De vraag is gaat de rechter de discrepantie van de verschillende bezoekers aantallen van de 2 vergunningen mee wegen in combinatie met de veiligheid van het evenement. Een interessante casus op zich.

Ook de gemeente heeft een zorgplicht! Zoals het nu gaat bij evenementen houdt die zorgplicht op bij aanvang van de evenementen. Op de dag(en) van het evenement is de gemeente verre van aanwezig. De verantwoording wordt dan volledig bij de festivalondernemer gelegd, handhaving of politie is dan in geen velden of wegen te bekennen. Voor corona, zoals bijvoorbeeld grote festivals in het Westerpark, stond er altijd een werkcontainer van de politie en was de politie massaal aanwezig. De laatste versie van Milkshake dit jaar was daarvan niets te zien.

Bij Solid Grooves was al vanaf het begin veel ellende, er ging veel mis met de veiligheid van bezoekers. Ik kan mij voorstellen als daar handhaving of politie was geweest dat het heel anders had kunnen aflopen. In feite is dit een noodsignaal voor Halsema om in 2024 politie en handhaving in te zetten bij *risico-evenementen.

Ook verzuimde de gemeente andermaal om de vergunningsbesluiten 6 weken van tevoren te publiceren, zodat bewoners cq belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken. Maar bewoners worden keer op keer op een zijspoor gezet. Er wordt al jaren over gesteggeld in de gemeenteraad en het schijnt maar niet te lukken om ruim op tijd een vergunning te publiceren.

De originele vergunningen (besluit evenementen en omgevingsvergunning) van bovenstaande screenshots heb ik opgevraagd bij stadsdeel Nieuw West en verkregen op 6 juli 2023.
Het originele GHOR advies van de screenshot heb ik opgevraagd bij de GHOR en verkregen op 1 juni 2023.

*Lees hier meer over risico evenementen:
Amsterdams beleidskader dance events.

Richtlijnen Evenementenbeveiliging