Ga naar de inhoud

UWAH

  • Nieuws

Uiteindelijk Wordt Alles Horeca (UWAH) een bekende Amsterdamse Twitterterm en bedacht voor de handelwijze van Reinier van Danztzig D66, wethouder en eigenaar van drie horecazaken. In Amsterdam West geeft het stadsdeelbestuur een heel pleintje weg voor een horecaterras.


Groen
Tegenover het Rijksmonument Het Sierraad, een voormalige ambachtsschool (1924) in Stadsdeel West, lag op de hoek van de Postjesweg en Baarsjesweg eens een mooi pleintje. Een rustig, openbaar en toegankelijk pleintje waar bewoners in het zonnetje op banken zaten en kinderen speelden rond Europa, een kunstwerk van Hans Kuyper (1996).

Horeca
Dat pleintje werd langzamerhand geheel overgenomen door een horecaonderneming. Eerst kwamen er wat stoeltjes en tafeltjes, daarna grote parasols, werden schotten en plantenbakken geplaatst, prikkabel opgehangen en tot slot de openbare banken weggehaald. De boodschap was duidelijk: Wie op dit plein wil zitten, moet vanaf nu betalen.

Terras
In 2019 is een exploitatievergunning met terras verleend. In het bestemmingsplan staat dat het pleintje de bestemming “Groen” heeft. Een terras is dus niet toegestaan. Daarom neemt een bewoner contact op met Stadsdeel West met het verzoek inzage te geven in de omgevingsvergunning, waaruit zou moeten blijken dat dit strijdig gebruik is toegestaan.

Vertraging
De eindeloze stroom e-mails worden niet beantwoord, een handhavingsverzoek afgewezen. Ondertussen werd de stadsdeelcommissie benaderd. Die krijgt pas na 6 maanden antwoord op schriftelijke vragen, waaronder de vraag wanneer er besloten is af te wijken van het bestemmingsplan. Dan blijkt dat er bij de aanvraag voor de exploitatievergunning “per abuis”, geen toetsing aan het bestemmingsplan plaatsvond en dat het gebruik als terras volgens het bestemmingsplan dus niet is toegestaan.

Fout
De stadsdeelvoorzitter F. Ulichki (Groen Links) gaf toe dat het Stadsdeel een fout maakte, maar dat zij van plan is alsnog een vergunning voor het gebruik als terras te verlenen. Onduidelijk blijft wat haar drijft en welk belang de wethouder daarbij heeft. Want als je als gemeente een fout maakt en een ondernemer leidt schade, dan moet je dat vergoeden in Euro’s. Je geeft als gemeente dan niet ter compensatie van een fout een heel openbaar plein weg voor een commerciële activiteit.

De huidige situatie

Het is juist deze bestuurder die onderkende dat er in de Baarsjes een schaarste is aan groen, openbare ruimte en speelplaatsen. Maar dat was kennelijk “in verkiezingstijd”. Onlangs gaf deze stadsdeelvoorzitter wel een ontwerper de opdracht een voorstel te maken waarbij de groenfunctie van het pleintje wordt versterkt en het terras wordt ingepast.

Het is te zot voor woorden, dat als (een ambtenaar van) Stadsdeel West een fout maakt, je dan als horecaondernemer niet alleen een heel openbaar plein krijgt, maar ook nog eens een door bewoners betaalde vergroende locatie om je terras te exploiteren, op een plek waar dat volgens het bestemmingsplan niet eens is toegestaan.  

Zover is het nog niet
Op dit moment is er alleen de vaststelling dat de exploitatievergunning onterecht is wegens strijdigheid met het bestemmingsplan. Dat gebrek kan door het stadsdeel opgeheven worden met een nieuwe omgevingsvergunning. Zover is het nog niet. Die omgevingsvergunning is slechts in aanvraag, met de idiote toezegging van het bestuur daar positief tegenover te staan. Details moeten nog worden uitwerkt o.a. dus vorm van het terras.

Inmiddels is het een politiek gevoelig dossier en zolang het stadsdeel bestuur demissionair is, kan geen beslissing worden genomen. Zodra het nieuwe stadsdeelbestuur is benoemd, kan het zich gaan buigen over een nieuw ontwerpbesluit. De Stadsdeelcommissie heeft daar ook nog wat over te zeggen. En niet in de laatste plaats bewoners.

Tot slot
Trouwens deze ondernemer heeft wel hele goede contacten binnen het Stadsdeel, want voor de realisatie van de horecavestiging is er ook al een (bedrijfs)woning tot horeca bestemd.

Henk van Dijk is inmiddels een petitie gestart tegen de overlast van terrassen, hier de link.