Meteen naar de inhoud

Vliegenbos

In Amsterdam Noord ligt het Vliegenbos. Daar wil de gemeente een fietspad doorheen aanleggen ten koste van de natuur. Bomen moeten daarvoor gekapt worden, verlichting aangelegd etc., om 2 minuten tijdwinst.

Bewoners voerden actie, maar werden niet gehoord door het stadsdeelbestuur. Daarop schakelden bewoners de Ombudsman in. Uiteindelijk trok het stadsdeelbestuur het besluit in om het fietspad aan te leggen.

De serie Greenwashing Amsterdam gaat over het beleid van het huidige college van Amsterdam. Deze coalitie bestaande uit GroenLinks, D66, PvdA en SP, zegt in woord en beeld veel over groen, maar doet dat in werkelijkheid niet. Dit College vernietigt per saldo meer groen. Dit college kapt ontzaglijk veel bomen, betrekt bewoners niet bij plannen en plaatst hen voor voldongen feiten: het groen van bewoners wordt steeds minder in plaats van meer. De serie geeft een divers beeld waar bewoners tegenaan lopen en geen gehoor vinden bij dit college.