Ga naar de inhoud

Vulles in Amsterdam

De korte film Vulles is een aanklacht tegen niet handhaven door de gemeente op (illegaal) gedumpt afval. Bewoners in Amsterdam geven hun mening over de ergernis rond het straatvuil in Amsterdam.

Vulles

De film Vulles begint met een enkele “verdwaalde” vuilniszak en gaat van kwaad naar erger (helemaal uitkijken!). In beeld gebracht met foto’s van @MarcelDellebeke. Zijn Twittermeldingen aan de gemeente over de illegale afvaldump hebben tot op heden niet geleid tot ingrijpen van de gemeente, noch het gedrag van ondernemers en bewoners gestopt. Bewoners geven vrijuit hun mening hoe zij de problemen rond afval ervaren.

De delen van de film, met foto’s en films van Marcel zijn passend muzikaal ondersteund door de Bolero van Ravel (dat begint met een enkele muziekinstrument, waarna langzamerhand het gehele orkest meedoet).

Update

Op 10 december 2021 bij de première van de film Vulles in de OBA tijdens het Amsterdams Buurtfilmfestival, was aanwezig Munish Ramlal, de Ombudsman Metropool Amsterdam. Na het zien van de film maakte hij op het podium de opmerking dat hij net die week benaderd was door een bewoner in het Wallengebied over het probleem van illegale afvaldump.

Dat was natuurlijk geen toeval, want Marcel benaderde de Ombudsman. Inmiddels heeft Munish Ramlal samen met het Dagelijks Bestuur Stadsdeel Centrum, raadsleden, ambtenaren en bewoners een bezoek gebracht aan de buurt van Marcel. Daar is gesproken over het ontbreken van de verplichte bedrijfsafvalcontracten bij ondernemers en het nalatig optreden door controlerende inspecteurs op dit punt. Ook op het voortijdig aan de straat zetten van afval.

Gesproken is over meer personeel voor de handhaving. En dat de gemeente met alle meldingen van Marcel niets doet. Dumpers worden zo beloond. Op kosten van bewoners, want vanwege het ophalen van meer “huis”vuil wordt de afvalbijdrage in hun buurt verhoogd.

De gemeente bracht tijdens de bijeenkomst naar voren dat ze bezig zijn met een revolutionaire methode van vuilnisophalen (met een bakfiets). Een pilot loopt bij de Kostverlorenkade. Dit jaar zal die waarschijnlijk worden uitgevoerd in de omgeving van de Negenstraatjes en in 2023 in het Wallengebied.

Dat maakte het voor de ombudsman lastig om direct op te treden. Maar het bleef niet slechts bij een kennismakingsgesprek. De ergste plekken pakt de gemeente aan in de hoop dat die aanpak zorgt voor een vliegwieleffect voor een schonere leefomgeving. Ook is over de 25 meterregel een flyer gemaakt. Die wordt aan ondernemers uitgereikt wanneer ze de omgeving binnen 25 meter rond hun pand niet schoonhouden.

Ondertussen blijft Marcel nog steeds meldingen doen van illegale afvaldump. Onlangs heeft hij het 5-jarig jubileum van zijn meldingen gevierd……………..