Ga naar de inhoud

Wethouder van Dantzig en integriteit!

Wethouder van Dantzig D66 van Wonen, Grond en Ontwikkeling en Groen. Tevens eigenaar van drie horeca zaken waarvan o.a. de Vondeltuin in het Vondelpark, huisjesverhuurder en een familie vastgoed portefeuille.

Inmiddels weten we dat van Dantzig in 2017 een cadeautje van voormalig wethouder Kock (ook natuurlijk D66) kreeg van 700.000 Euro om de Vondeltuin te vernieuwen. Die verbouwing is inmiddels gerealiseerd.

In de raadsvergadering van afgelopen 25 februari, is het punt HGS (Hoofd Groen Structuur) aan de orde. Het betreft ca 50 amendementen. Wat schetst onze verbazing, een van de amendementen over kleinschalige horeca in het groen was na de inspraak plotseling uit de nota verdwenen. Op geheimzinnige wijze. Ja het kan allemaal in het huidige college. Dingen komen en dingen gaan. Het lijkt wel toveren.


Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa van de Partij van de Dieren stelde daar vragen over aan wethouder van Dantzig. Hij kwam met een ranzig verhaal, sprak over het laten verdwijnen van het woordje kleinschalig. Puntje bij paaltje: hij gaf een negatief advies, m.a.w. grote horeca zou moeten kunnen in parken en in het groen. De andere collegepartijen PvdA en GL vonden het ook wel prima. Die houding kan duiden op coalitiedwang, of angst die regeert. In ieder geval lijkt zo van echt politiek dualisme, waarbij de Raad het College controleert, geen sprake te zijn in Amsterdam.

Nu ons punt, een wethouder die zelf 3 horecazaken bezit waarvan nota bene een horecazaak in het Vondelpark kan dus besluiten over horeca in parken en groen. Het lijkt ons dat dit tegen alle integriteitsregels ingaat, wethouder van Dantzig had een stap terug moeten doen. Burgemeester Halsema, die er naast zat, vond het ook wel prima en deed net of ze gek was. De schijn van belangenverstrengeling is gewekt. Horeca helpt horeca!

Hier de link: Vaststellen van de Gedragscode college van burgemeester en wethouders Amsterdam

Artikel 58 jo.28 Gemeentewet: Een lid van het college neemt niet deel aan de stemming over

a.een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken;

b.de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welks bestuur hij hoort.

Artikel 2:4, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht: Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.

Andere private belangen uit de innovatieve belangenfabriek Amstel 1

Pakhuis de Zwijger van de GroenLinksfamilie

Pakhuis de Zwijger van de GroenLinksfamilie

10 maart 2023

Onderzoek en bijdrage: Nico van GogTwitter: https://twitter.com/NicovanGogTwitter: https://twitter.com/14020TV Het Parool kwam afgelopen weekend met een uitstekend artikel en onderzoek van Anna Herter en Bas Soetenhorst over de werknemers van het GroenLinksbolwerk Pakhuis de Zwijger, die zich daar al jaren onveilig voelen. Het personeel…

Die Daantje Felyx toch!

Die Daantje Felyx toch!

19 februari 2023

Daan Wijnants Head of Public Affairs Felyx Daan Wijnants, VVD raadslid gemeente Amsterdam, inmiddels ex voorzitter van het Presidium want hij moest van zijn partij aftreden door een voorval. De reden was het uitlokken van een mie-toetje, waarbij het vuile…